Citació: Baal Shem Tov

En el record hi ha el secret de la redempció.

Baal Shem Tov (Ucraïna, 1698-1760), rabí i escriptor

Anuncis